Janine Horn, ELAN e.V.

Janine Horn

ELAN e.V.

About me

Studium der Rechtswissenschaft an der Humboldt Universität Berlin, 1. und 2. Staatsexamen in Berlin, Pomotion an der Universität Oldenburg, Kompetenzbereich Rechtsfragen des E-Learning, ELAN e.v.